cửa nhựa

CỬA NHỰA HÀN QUỐC – CẤU TẠO VÀ CÔNG DỤNG

  Cấu tạo cửa nhựa ABS Hàn Quốc gồm có: 1 là cánh cửa, 2 là khung cửa và nẹp cửa,  3 là các phụ kiện kèm theo. Bộ phận cánh cửa có cấu tạo như sau: Bề mặt bên ngoài là hai lớp ngoài là DeCo-Sheet nhựa thông hợp tính cho bề mặt giống […]